Voice Dialogue als ingang naar een Universeel Bewustzijn


Door drs. Jerien Koolbergen

In een van de eerste stukjes die ik over Voice Dialogue schreef, zei ik: In Voice Dialogue kun je zo breed gaan als je wilt en zo hoog en zo diep als je durft. Velen van jullie hebben dit proces doorgemaakt. Breed betekent hier: meer bewustzijn ontwikkelen in relaties, en tot je omgeving. Hal en Sidra Stone hebben hier baanbrekend werk verricht. Om nog breder te gaan zou het boek Radicaal vergeven van Colin Tipping belangrijk kunnen zijn.

Dieper is: je schaduwkant leren kennen en hanteren. Het  I.T.P. heeft hier in zijn opleidingen diepgaand aandacht aan besteed. En hoger: daar bevinden zich de energieën in ons, die behoefte hebben aan de meer archetypische kwaliteiten als waarheid, schoonheid, compassie….

In de ego-positie leren we dit alles in balans brengen, zodat we beter kunnen functioneren in ons dagelijks leven. Je kunt dit symbolisch verbeeld zien in het aloude kruisteken;

Individualiteit

              Ik                       +                        de Ander

Schaduw

Op dit kruispunt bevindt zich ons Zelf, de Waarnemer, die alles kan overzien. Maar op dit kruispunt kunnen we ook stil zijn, mediteren, focussen, bidden….. hoe je het ook wil noemen. Eckhart Tolle zegt er over in zijn nieuwe boek: A New Earth: “Daar kunnen we helemaal in het Hier en Nu zijn, echt Aanwezig, ook op het grotere kruispunt van Ruimte en Tijd.

In de achter ons liggende jaren hebben zij, die de Voice Dialogue opleidingen hebben gedaan, meestal Voice Dialogue gecombineerd met hun eigen werk, op allerlei gebied, want daar leent Voice Dialogue zich immers zo voortreffelijk voor. Het werkt namelijk, op alle fronten.

Maar het Voice Dialogue proces zelf, heeft zich ook ontwikkeld. Diegenen van jullie die de verschillende conferenties met Hal en Sidra, georganiseerd door het I.T.P. hebben meegemaakt, zullen gemerkt hebben dat Hal en Sidra het proces iets anders zijn gaan benaderen. B.v. i.p.v. uit te gaan van de controller, direct langdurig naar het Primair Systeem van een cliënt te gaan, waarna de “disowned” kant als het ware vanzelf verschijnt. Mocht dit lijken op een vereenvoudiging van het proces, en een kortere duur van de sessies,Hal en Sidra blijven de gebruikelijke tijdsduur van een sessie hanteren, gemiddeld anderhalf a twee uur.

Aan de andere kant hebben ze directer gewerkt aan het “aware-ego”proces, zodat de nadruk meer kwam te liggen op bewustzijn. De meer verstilde, maar liefdevolle aanwezigheid van Hal en Sidra tijdens de laatste conferentie in Bergen, vorige zomer, een gedeeltelijk afscheid ook, hebben er ons des te meer van overtuigd, dat het Voice Dialogue proces zich op dezelfde organische, maar professionele en van visie getuigende manier moet blijven ontwikkelen. Dat zijn we aan de Stone’s, aan ons zelf en aan onze clienten verplicht.

Dit alles heeft op de trainers van het I.T.P. zijn weerslag gehad. Het resulteert bijvoorbeeld in de komende Voice Dialogue Intensive: “Towards the Archetypes”, eind September op Kreta, samen met Franca Errani van Voice Dialogue Italië.

Een andere invloed heeft zich op universeel terrein kenbaar gemaakt, namelijk de Tijdgeest. En wel in de overal aanwezige behoefte aan spiritualiteit, gezien ook de enorme hoeveelheid leraren, cursussen en boeken, die momenteel van zich doen spreken. En de Tijd zelf schijnt ook te dringen. Denk bijvoorbeeld aan de vele aandacht die uitgaat naar het jaar 2012, het mysterieuze einde van de Maya-kalender!

Voor het I.T.P. resulteerde dit alles in de vorming van een klein werkgroepje, dat enkele malen bijeenkwam. Voor het merendeel psychologen en opgeleid in Voice Dialogue.Maar ook met eigen disciplines, waarvan ze het idee hadden dat ze met Voice Dialogue zijn te combineren. Bijvoorbeeld de Boeddhistische Mettha meditatie die gericht is op het verwerven van “liefdevolle vriendelijkheid”. Heel geschikt lijkt mij voor de beginnende facilitator!

Een ander heeft zich verdiept in het samengaan van Oosterse spiritualiteit en Westerse psychotherapie, waarbij volgens hem drie methodes te combineren zouden zijn met Voice Dialogue:
1. ACT: Acceptance and Commitment Therapy, een derde generatie cognitieve gedragstherapie, waar de aandacht vooral uitgaat naar acceptatie en verhoogd bewustzijn van het ego.

2. De Big Mind benadering van de Japanse Zenmeester Dennis Merzel,die bij Hal en Sidra terecht kwam, om met behulp van Voice Dialogue zijn mensen beter te kunnen begeleiden.Ze waren vergeten de diepte in te gaan!

3. De Zijnsorientatie van Hans Knibbe. Deze door het Tibetaanse Boeddhisme geïnspireerde methode combineert psychotherapeutische technieken met meditatie.
Van een andere Voice Dialogue beoefenaar ontvingen we een interessant artikel over deze laatste methode, ook volgens haar goed te combineren met Voice Dialogue.

Het voert te ver hier om alle principes van de diverse richtingen uit te leggen. De verschillende bijdragen in artikelvorm zijn op de website van het I.T.P. te lezen.

Waar kan dit alles nu toe leiden om een zinvolle uitbreiding van het bewustzijnsaspect in Voice Dialogue te bevorderen? We zijn ons wel bewust van de valkuilen die een spirituele benadering inhouden. Hal heeft er ons vaak op gewezen dat bepaalde subpersoonlijkheden zich er maar al te graag voor laten lenen en er dikwijls mee op de loop gaan… Denk aan de vele guru’s en leraren die denken verlicht te zijn, maar werken vanuit een inflated ego.

Voorzichtigheid is dus geboden. Dat wil niet zeggen, dat er geen tijd en noodzaak is, om, zoals Richard Tarnas zegt in zijn ”Cosmos and Psyche” de “disenchanted universe” zijn betovering weer terug te geven en er mee te communiceren.

Op de website van het I.T.P kun je een artikel van mijn hand leze, waarin ik een ervaring met een Universele Aanwezigheid beschrijf. In een depressieve stemming na het verlies van mijn zoon, zat ik op een middag in mijn kamer en besefte dat ik hulp nodig had. Ik hoorde daarop een stem duidelijk zeggen: ”Waarom vraag je er niet om? Ik deed dat ook meteen als vanzelfsprekend en onmiddellijk voelde ik een Aanwezigheid om me heen, waarvan de energie mijn bewustzijn oplichtte en mij vrede gaf. Het voelde als een soort genade en dat bleek voor mij een ingang te zijn naar een andere manier van zijn in een ander bewustzijnsveld.

Later realiseerde ik me dat zo’n transitie dus mogelijk is, en misschien niet zo moeilijk. De Indiase wijsgeer Aurobindo zei het al: Als je eens wist hoe dicht de bewustzijnsstaten naast elkaar bestaan”.

Bij mij gebeurde deze transitie vanuit het “kwetsbare kind”… Dit zou in Voice Dialogue een ingang kunnen betekenen tot het Universele Veld, waarvan nu wel genoeg is aangetoond, ook in de kwantumfysica, dat het bestaat, en waarin we altijd al bestaan, zonder ons dat te realiseren.

Toch lijkt het mij juister om vanuit de aware-ego positie aan het eind van een Voice Dialogue sessie een mogelijke transitie te maken. Met instemming van de cliënt, dat wel. De facilitator kan de cliënt vragen, wanneer hij in het hier en nu is teruggekeerd, om wat langer in deze staat van aanwezigheid te blijven, en van daaruit door innerlijke afstemming, zoals verlangen, een weten, of liefde, verbinding te maken met het Universele Bewustzijn, de Universele Aanwezigheid, een Liefdevolle, Helende Energie………

Is dit een stap te ver? Ik denk het niet. Maar ik ben me er wel van bewust dat het Universum vele ingangen heeft.

Jerien Koolbergen

September 2008

Bewustzijnsoefening

Nu zou ik graag een oefening met jullie willen doen, bij wijze van afsluiting.

Stel je voor dat je net een Voice Dialogue sessie hebt gedaan. Je bent terug in de ego-positie en je bent bereid een volgende stap te zetten.

Ga gemakkelijk zitten en doe het liefst je schoenen uit. Voel hoe je zit, rechtop, met je voeten stevig op de grond. Adem rustig en regelmatig

Word je er van bewust, dat jij niet op de aarde staat, maar dat de aarde jou vasthoudt. Zonder dat zou je een ongeleid projectiel zijn.

Word je er van bewust dat je zonder adem te halen niet zou leven. Dat je het ons omringende veld nodig hebt om te bestaan.

Word je er van bewust dat je geen losstaand wezen bent, maar zoals alle levende wezens deel uitmaakt van een geheel.

Sluit nu je ogen en ga zo ontspannen mogelijk zitten. Ga met je aandacht naar je lichaam en ontspan alle delen er van: je voeten, je benen, je buik, je rug, je borst, je schouders, je armen, je hals, je nek, je gezicht, je hoofd. Stop je gedachten, in Keuzeloos Bewustzijn.

Kom nu terug in het hier en nu.

Word je er van bewust dat het hier deze zaal kan zijn, of dit gebouw. Maar ook deze woonplaats of dit deel van het land. Breid je bewustzijn uit naar Europa, naar de Aarde, ons Zonnestelsel, de Melkweg, de Kosmos….. Word je er van bewust, dat de Kosmos ook hier is.

Richt je aandacht op het Nu. Dit Nu duurt slechts even lang als je gedachte er aan. Maar dan is er weer een Nu, en weer, en weer, en weer…. Als de beeldjes in een film. Word je er van bewust dat het Nu oneindig is, eeuwig. Dat je altijd in het Nu verkeert.

Word je er van bewust, dat je altijd op het Kruispunt van het Hier en Nu bent, op het Kruispunt van Ruimte en Tijd. Realiseer je dat je er in aanwezig kunt zijn. Schenk nu aandacht aan die aanwezigheid, wees totaal aanwezig, lijfelijk en alert, levend. Wees je van je eigen aanwezigheid bewust in het hier en nu.

Wees je er van bewust, dat je zo kunt resoneren met een grotere Aanwezigheid, die van het Kosmische veld, waar we immers een deel van zijn. Word je er van bewust, dat je je energetisch open kunt stellen voor de Kosmische energieën.Je zou je er aan over kunnen geven, of ze uitnodigen. Je zou er mee kunnen communiceren door de juiste afstemming, als verlangen,behoefte aan troost, herkenning, of liefdevolle benadering. Voel bijvoorbeeld een glimlach in je opkomen en word je er van bewust dat het goed is.

Keer nu langzaam terug naar je aanwezigheid, hier en nu, en laat het even bezinken.


MENU