The Next Step: in gesprek met de ziel


Jerien Koolbergen, Mei 2013

Lijkt dit een stap te ver? Volgens nieuwe onderzoeken niet. Maar om een dialoog met de ziel te kunnen aangaan, moeten we wel eerst weten, waar we eigenlijk mee te maken hebben. Moeten we denken aan de mens in zijn geheel, zoals in: die arme ziel, of : die ziele-poot. Of aan een deel van ons gevoelsleven, zoals in: zielsgelukkig, of zielepijn. Of aan het denken: “Zwei Seelen und ein Gedanke”?

In het Christelijk denken verstaat men onder ziel: het levensbeginsel dat het lichaam bij het sterven verlaat: zieltogend, de geest geven. En in de psychologie heeft men zich vastgeklampt aan het woord psyche, zonder uitspraak te doen over wat men daar eigenlijk onder verstaat. Pas in de modernere psychologie kreeg psyche de inhoud van bewustzijn of geest.

Een ‘next step’ in Voice Dialogue, dat toch een bewustzijnsproces-methode is, zou kunnen zijn een direct aanspreekpunt te vinden met dat bewustzijn. Nu is er wetenschappelijk geen vaste aanname waar dat bewustzijn zich bevindt. De orthodoxe mening is, dat het een uitvloeisel van de hersenfunctie is. Alternatieve veronderstellingen zijn dat het bewustzijn zich in de hartstreek bevindt, of door het gehele lichaam, bv. in de chakra’s. Er schijnt nu licht aan de horizon te gloren.

Een quantum-theorie van bewustzijn (1)

n een nieuwe quantum-theorie van bewustzijn stellen twee vooraanstaande wetenschappers: Prof. Dr. Stuart Hameroff en Sir Dr. Roger Penrose dat de essentie van onze ziel, de drager van ons bewustzijn, bestaat uit quantum-sustanties, die zich bevinden in structuren, genaamd micro tubules, binnen de hersencellen. Ervaring van ons bewustzijn zou het resultaat zijn van quantum-gravity effecten in deze structuren. Ons bewustzijn is meer dan de interactie tussen hersencellen in ons brein, maar is afkomstig uit de basis quantum energie in het Universum.

De onderzoekers zien hier overeenkomsten met het Boeddhisme en het Hindoeisme, waar vanuit gegaan wordt dat het bewustzijn een integraal deel van het Universum is.

Dialoog met de ziel

Als de ziel, dat quantum stukje energie binnen onze hersencellen de drager van ons universele bewustzijn is, dan kunnen we onze ziel hierop aanspreken, zoal we onze kwetsbare energie kunnen aanspreken middels het Kwetsbare Kind. Wij zijn na onze geboorte deze ingedaalde , kosmische ziels-bewustzijns energie snel vergeten en ontwikkelen een eigen ego-bewustzijn, gedragen door erfelijkheid en levenservaringen. We raken vaak ons ziels-contact verder kwijt door de verdere ontwikkeling van een egocentrisch bewustzijn.

Toch vangen mensen soms een glimp van dat universele bewustzijn op, bv. in een bijna-dood ervaring, in een zog. Piekervaring, of onder invloed van bepaalde drugs. Sommige mensen denken in meditatie een glimp er van op te vangen, doordat het zo ongelooflijk stil en anders kan worden van binnen. Misschien zijn we dan wel in een andere bewustzijnstoestand, maar dat is vrijblijvend. We zijn niet in contact met onze ziel, dat kleine schone cosmisch bewustzijns deeltje.

Niet vrijblijvend zou zijn om de dialoog met onze ziel aan te gaan. En waarop zouden we die dan kunnen aanspreken?. Ik denk dat dat op “onschuld” zal moeten zijn. Een dialoog met de Onschuldige in ons. En vanzelfsprekend dan met de Schuldige. En die next step zal een beslissende zijn. We zullen er niet met een paar ”Weest gegroetjes” vanaf kunnen komen. Er zal moed voor nodig zijn en een doorgewinterde facilitator met mededogen. Is het een stap te ver? Ik denk het niet, de wereld vraagt er om.

(1) Noot bij “Een quantum-theorie van bewustzijn”.  De quantum-theorie houdt zich bezig met het bestuderen van elementaire sub-atomaire deeltjes in het universum. Deze kunnen zich zowel manifesteren als deeltjes, alsook als golven. Einstein gaf ze de naam quantum (Latijn: hoeveel(heid), om de onzekerheid van het fenomeen te benadrukken.

MENU