Kwaliteitscriteria en accreditatie

Algemeen
Het ITP werkt volgens de kwaliteitscriteria en richtlijnen van het Internationale Voice Dialogue Akkoord – IVDA.

De richtlijnen die hierin omschreven worden horen bij een proces: zij vormen geen stationaire toestand. Ze kunnen verder worden verfijnd, zonder enige limiet. Maar ze kunnen ook verloren gaan als iemand niet verder gaat met zijn of haar persoonlijk proces, ook al is er een verdere ervaring. Wat wij hier willen beklemtonen is dat wie Voice Dialogue Facilitator wil worden en blijven, zich moet beijveren om zelf regelmatig gefaciliteerd te worden.

Dit is de enige manier waarop men zich werkelijk kan overgeven aan het eigen proces en uit eigen ervaring kan ontdekken wat wel en wat niet werkt. Dit zal een facilitator ook in staat stellen om zelf een breder spectrum van innerlijke delen te ervaren die later bewust kunnen worden ingezet in de begeleiding van een ander.

Accreditaties
De meeste programma’s die wij aanbieden zijn geaccrediteerd door één of meer van de volgende instanties: het NIP, het SKB, de NOBCO. Bij de omschrijvingen van de trainingen en opleidingen staat vermeld welke accreditaties desbetreffende training of opleiding heeft.

Dien een verzoek tot accreditatie bij ons in.

Is een training of opleiding die u bij ons wilt volgen niet geaccrediteerd door de instantie waar u lid van bent? Dan zijn wij bereid deze voor u aan te vragen onder bepaalde omstandigheden.

Daarvoor volgen we het volgende proces:

  • U zoekt uit welke accreditatie u daadwerkelijk nodig heeft.
  • U dient uw verzoek in bij ons.
  • Wij schatten in of wij voor accreditatie bij desbetreffende instantie in aanmerking denken te komen. Als dit niet het geval is dan bespreken we dit me u. Als dit wel het geval is, gaan we de volgende stap van het proces in:
  • U meldt zich officieel aan voor de training of opleiding en doet een aanbetaling van € 400,-. Dit is het gebruikelijke bedrag voor eenieder die zich aanmeldt.
  • Na betaling dienen wij het verzoek voor accreditatie in.
  • Zodra de accreditatie binnen is, stellen we u hiervan op de hoogte en neemt u deel aan de training of opleiding. Mocht u besluiten niet deel te nemen, dan ontvangt u uw aanbetaling niet terug.
  • Als de aanvraag wordt afgewezen, dan heeft u de vrijheid om te bepalen of u de training of opleiding wel of niet wilt volgen. Als u besluit niet deel te nemen, dan storten we uw aanbetaling per direct terug op uw rekening.
  • Of u een bijdrage in de kosten voor de accreditatie-aanvraag dient te betalen, bespreken we in overleg met u. Dit is afhankelijk of de accreditatie een meerwaarde voor ons als instituut is.
  • Dit proces met eventuele aanvullende afspraken wordt vastgelegd in een contract.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert Stamboliev:

T: 06 – 51607758

E: robert@voicedialogueworld.com