Het klassieke Voice Dialogue

Wat maakt de programma’s van het ITP zo onderscheidend en verdiepend?

Voice Dialogue en de Psychology of Selves verwerven wereldwijd een steeds grotere naamsbekendheid. De heldere theorie in combinatie met het krachtige effect van het werken met delen, hebben menig professioneel begeleider inmiddels bewust en enthousiast gemaakt van het positieve effect dat deze innovatieve benaderingswijze heeft op zowel zichzelf als in de begeleidingstrajecten.

Om de kracht en het effect van Voice Dialogue op zijn diepst te kunnen ervaren is het in de visie van het ITP een vereiste om het ‘klassieke‘ Voice Dialogue tot in de kleinste details te beheersen.
Met Voice Dialogue kun je namelijk ‘zo diep gaan als je wilt, zo hoog als je kunt reiken, zo laag als je durft en zo ver als je kunt’.

Gebaseerd op het werken met energie
Het klassieke Voice Dialogue is gebaseerd op het werken met energie. Het gaat verder dan het werken met meer basale en voor de hand liggende delen zoals bijvoorbeeld de Pleaser, Pusher, Controleur, Verantwoordelijke, Genieter, Avontuurlijke, Rationalist of Perfectionist. Dit soort delen noemen we ook wel subpersoonlijkheden en het werken ermee zien wij als een relatief ‘opppervlakkige’ manier van werken met Voice Dialogue. Desalniettemin al zeer krachtig als een cliënt nog nooit met subpersoonlijkheden heeft gewerkt en nodig voor een facilitator om het klassieke Voice Dialogue te kunnen begrijpen en toe te passen.

Werken op archetypisch niveau
Het klassieke Voice Dialogue werkt op een diepere laag, namelijk op het zogenaamde archetypisch niveau. Archetypen representeren onze diepste universele oerinstincten. Deze instincten zijn dus niet cultuurgebonden en manifesteren zich daarom in alle culturen. Subpersoonlijkheden worden gevormd onder invloed van de cultuur waarin iemand leeft, maar worden gevoed door deze universele oerinstincten.

Om energetisch op archetypisch niveau te kunnen werken, dient een facilitator een Master te zijn in het werken met de meerdere lagen van energie in een cliënt. Dansen met energieën noemen we dit ook wel.

Om zichzelf als instrument in te kunnen zetten in zijn of haar rol als professioneel begeleider is het een vereiste dat een facilitator de eigen archetypische energielagen in zichzelf heeft leren herkennen, erkennen en gebruiken. Pas als een facilitator over dit vermogen beschikt zal hij of zij energetisch op een archetypisch niveau met de eigen cliënten kunnen werken.

 


 

Transformatie van energie op archetypisch niveau betekent dat op organische wijze een duurzame verschuiving in beleving en gedrag van een cliënt zal plaatsvinden en er een grotere mate van keuzevrijheid ontstaat.

 


 

Stretching-techniek
Het ITP is altijd trouw gebleven aan het ‘klassieke’ Voice Dialogue en is een groot uitdrager van deze werkwijze. Met de door Robert Stamboliev ontwikkelde stretching-techniek heeft hij een vernieuwde blik op het klassieke Voice Dialogue gegeven. Deze belangrijke techniek is één van de onderscheidende pijlers in de programma’s van het ITP.

Het is onze diepste overtuiging dat het een langetermijn-investering vraagt van professionele begeleiders om deze klassieke Voice Dialogue in al zijn bijzondere facetten te kunnen beheersen.

Maar het resultaat op zowel persoonlijk als professioneel niveau zal je verwonderen en vervullen met dankbaarheid!

ITP