Meer over het ITP

Het Instituut voor Transformatie Psychologie stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de bewustzijnsontwikkeling van individuen, relaties en organisaties. Om deze doelstelling te bereiken, organiseert het ITP lezingen, trainingen en opleidingen voor coaches, trainers, psychologen, therapeuten, mediators, managers en loopbaanadviseurs.

De opleidingen en trainingen van het ITP hebben een belangrijke klinische waarde. Zo wordt de jaaropleiding Transformatiepsychologie (TP) en Voice Dialogue door het Nederlands Instituut voor Psychologen gewaardeerd met 98 punten.

Met de tweejarige therapeutische specialisatie-opleiding kunt u lid worden van het NVPA, de vereniging van psychosociaal therapeuten, indien u voldoet aan de aanvullende eisen van het NVPA. Uw begeleidings-trajecten komen hiermee in aanmerking voor vergoeding door zorgverzekeraars.

Aan individuen en relaties biedt het ITP coaching en therapie. De methoden en technieken van het ITP zijn geen doel op zich, maar krachtige hulpmiddelen om te komen tot inzicht in en integratie van een aantal belangrijke principes van transformatie. Dit leidt tot een wezenlijke verdieping van de mens.

Missie & Visie van het ITP
Uitdrager van het klassieke Voice Dialogue

Internationaal team ITP
Opleiders, coaches en relatietherapeuten

Zelfkennis is de basis voor Meesterschap
Met Voice Dialogue en de principes van Transformatiepsychologie kun je zo diep gaan als je wilt, zo hoog als je kunt reiken, zo laag als je durft en zo ver als je kunt. Het is de verkenning van onze innerlijke ruimte, waarin zowel hemel als aarde hun plaats hebben. De daaruit voortvloeiende verschuiving in onze energiepatronen brengt verandering teweeg in ons bewustzijn en verandert onze mogelijkheden ten aanzien van relaties en onze plaats in de wereld.