Ronald Hochstenbach

Ronald Hochstenbach (1970) begeleidt individuen en groepen als therapeut, coach en trainer in hun persoonlijk proces vanaf 1998. Daarnaast geeft hij supervisie en leidt hij agogisch werkers op tot trainer.

Tijdens de Jungiaanse opleiding heeft Ronald voor het eerst kennisgemaakt met Voice Dialogue door o.a. een sessie te ondergaan. Deze ervaring heeft een diepe indruk bij hem na gelaten. Gedurende zijn ontwikkeling is bij hem sterk de behoefte ontstaan om methoden uit de Jungiaanse psychologie en het psychodramatisch begeleiden van groepen te integreren.

De opleiding Speels Coachen en Trainen bij Lex Mulder en Berry Collewijn was een krachtige manier om invulling te geven aan deze behoefte. Hier heeft hij geleerd Voice Dialogue en Psychodrama met elkaar te intergeren. Deze synthese noemen we Voicedrama.

Om zich nog meer te verdiepen in Voice Dialogue heeft hij de tweejarige opleiding Voice Dialogue en Transformatiepsychologie bij het I.T.P. gevolgd. Het voelde als thuiskomen. In deze opleiding kon hij de diepgang ervaren van de Transformatiepsychologie en het werken met Voice Dialogue.

Met name de helende werking van het in contact komen met de onderliggende kwetsbaarheid heeft indruk op hem gemaakt. Het zorgen voor – en dragen van de kwetsbaarheid maakt de weg vrij om verstoten delen te integreren en terug te keren naar je essentienivrau. Het werken met kwetsbaarheid wordt dan ook sterk benadrukt en getraind bij het ITP.

Ronalds kracht maar ook passie en missie is dat hij zowel de Analytische Psychologie van Jung, Voice Dialogue en de Psychology of Selves, Psychodrama en Mindfulness integreert in het begeleiden van cliënten en het opleiden van therapeuten, coaches en trainers.

Bij het ITP verzorgt Ronald met name trainingen op het gebied van Voicedrama en de toepassing van Voice Dialogue in groepen.

Ronald is lid van de volgende beroepsverenigingen: NVPA, Registerplein, RBCZ, VMBN, VvP.