Waarom individuele coaching of therapie bij relatieproblemen averechts kan werken

We komen ze regelmatig tegen, cliënten die de verantwoordelijkheid voor hun relatieproblemen met hun partner volledig naar zich toetrekken. Door in coaching of therapie te gaan proberen ze een relatiecrisis te bezweren. Veelal komen ze na verloop van tijd tot de conclusie dat ze hard aan zichzelf werken, maar de kwaliteit van de relatie er niet op vooruitgaat.

Oorzaken
Hier liggen een aantal zaken aan ten grondslag. Ten eerste omdat de cliënt zichzelf kan gaan zien als degene die hard aan de relatie werkt en de partner niet. Dit voelt vaak oneerlijk, waardoor de cliënt steeds meer gaat pushen, eisen en trekken richting de partner om ook in beweging te komen. Deze laatste voelt zich hierdoor in een hoek geduwd en begint zich juist verder terug te trekken.

Een tweede oorzaak is dat de cliënt zich door nieuwe inzichten als diegene kan gaan zien die het allemaal wel begrijpt. Voeding dus voor de welbekende psychologische ouder. Uiteraard heeft ook deze houding een averechtse werking op de relatie.

Soms gebeurt het dat de meest dominante, en verbaal sterkere partner, de ‘zwakkere’ partner bombardeert tot schuldige van de relatieproblemen. En dat hij deze pusht om in individuele begeleiding te gaan. Als deze ‘zwakkere’ partner dan een sterke Innerlijke Criticus heeft en zichzelf ook als oorzaak van de problemen gaat zien, dan zal de aangeboden individuele begeleiding weinig soelaas bieden. En als de begeleider dan op zoek gaat naar traumatische gebeurtenissen, dan slaat deze de plank volledig mis. Omdat de gecoachte partner het gevoel kan krijgen dat hij of zij de oorzaak van de problemen is. Bovendien wordt de dominante partner op deze manier bevestigd in zijn of haar gevoel dat de schuld van de relatieproblemen bij de ander ligt. Waardoor hij niet de behoefte voelt om naar het eigen aandeel in de strubbelingen te kijken.

Relatieproblemen vragen daarom om een aanpak die gericht is op de dynamiek binnen de relatie en niet op het individuele proces. De dynamiek wordt duidelijk als je als begeleider tegenover het couple zit. In het hier en nu zie je dan bindingspatronen waarvan couples zich vaak helemaal niet bewust zijn.

Relatietrauma’s
Daarnaast dienen vervelende gebeurtenissen in de relatie, relatietrauma’s genoemd, samen verwerkt te worden. Dit vergt veel geduld en tijd van zowel het couple als de begeleider. Het levert bovendien wederzijds begrip op als partners elkaars kwetsbaarheden zien die ten grondslag liggen aan hun (irritante) gedrag.

Soms raken partners elkaar fysiek sinds lange tijd niet meer aan. In de relatiebegeleiding worden ze gestimuleerd om over de drempel te stappen en bijvoorbeeld elkaars handen weer eens vast te pakken. Om vervolgens na maanden te ervaren hoe vertrouwd dat weer kan voelen.

Voor de meeste couples geldt dat als ze leren hun kwetsbaarheden te delen vanuit een Bewust Ego, de emotionele verbinding zich herstelt. Vaak blijkt individueel werk dan overbodig.

Individueel werk
Individueel werk is wel een optie als emotioneel herstel uitblijft gedurende de relatiebegeleiding, doordat bepaalde primaire subpersoonlijkheden belemmerend werken op het herstel van de emotionele verbinding. Dit gebeurt echter altijd in de context van het relatieproces. M.a.w. beide partners worden hierbij betrokken. Dit kan bijvoorbeeld door elkaars individuele sessies bij te wonen en te observeren.

Uiteraard kan individuele coaching of therapie ook een positief effect hebben op de relatie. Zolang cliënt en therapeut maar bewust zijn van de mogelijke valkuilen en hier bewust aandacht voor hebben.

Zoek je relatiehulp?
Ga dan naar onze pagina’s voor relatiecoaching en relatietherapie.

Opleiding Relatiecoach
Wil je meer weten over dynamiek in relaties en zelf leren couples te begeleiden? Wellicht is onze Opleiding tot Relatiecoach dan geschikt voor jou. De nadruk tijdens de opleiding ligt op het leren begeleiden van liefdesparen. Deze principes zijn echter ook toepasbaar in het begeleiden van werk-, vriendschap- en familierelaties.