Relatieproblemen en kwetsbaarheid

 

Hoe komen koppels met name in de relatieproblemen?

Hopen op die heerlijke liefdesrelatie zonder te praten over diepere gevoelens is een utopie…

Het gevolg van het onderdrukken, niet delen en ontvankelijk zijn voor elkaars emoties leidt tot allerlei gecompliceerde patronen. Hierdoor kan de angst groeien elkaar te verliezen, waarop reacties van aanvallen en terugtrekken ontstaan.

Dit doen partners vanuit zelfbescherming, het effect is echter dat er nog meer verwijdering ontstaat en de angst elkaar te verliezen alleen maar toeneemt. Een vicieuze cirkel, of erger, een draaikolk waarin we dreigen te verdrinken, is het gevolg.

Bewegen tussen kracht en kwetsbaarheid

Wat is kwetsbaarheid?
Dit zijn onze onderliggende gevoelens die we veelal niet willen voelen of waar we ons niet bewust van zijn. Het gaat meestal om: onzekerheid, schuld, schaamte, eenzaamheid, jaloezie, verdriet, angst om niet goed genoeg te zijn, om zwak te zijn of om wat er zou kunnen gebeuren. Pijnlijke ervaringen uit het verleden liggen hier vaak aan ten grondslag.

Ontkenning
Als we deze gevoelens onderdrukken, duiken ze onder in het onderbewuste. Dit gebeurt meestal automatisch, zonder dat we ons hiervan bewust zijn. In het onderbewuste hebben we geen controle meer over deze gevoelens, en doen ze hun werk op hun eigen manier. Dit uit zich dan in gevoelens van irritatie, boosheid, depressiviteit, stress, onzekerheid, etc. We beginnen dan anderen en/of onszelf te bekritiseren.

Veelal hebben we zelf niet in de gaten dat we ‘geraakt’ zijn in onze kwetsbaarheid. We zoeken dan naar oplossingen en oorzaken buiten onszelf, terwijl de angel van het probleem meestal in onszelf zit. We maken dan teveel gebruik van onze krachtkanten, in Voice Dialogue termen noemen we dit onze primaire delen. In de liefdesrelatie gaan we dan bijvoorbeeld aanvallen en eisen stellen of we trekken ons terug om onszelf te beschermen. Geen van deze reacties zal echter leiden tot meer wederzijds begrip en verbondenheid.

 

Wijzen

 

Wanneer we weer bewust in contact zijn met onze diepere kwetsbare gevoelens en hier de verantwoordelijkheid voor nemen, ontstaat er als vanzelfsprekend meer ruimte voor positievere gevoelens en gedrag.

Kwetsbaarheid tonen zorgt voor verzachting in de liefdesrelatie
Wanneer we over het vermogen beschikken onze kwetsbaarheid te tonen aan onze partner, zal dit voor begrip en medeleven zorgen. Het is het meest effectieve ‘gereedschap’ om een liefde- en passievolle relatie te creëren.

 

ID-2

 

Tonen van onze kwetsbaarheid is trouwens iets anders dan ‘praten over’ kwetsbaarheid. Deze rationele aanpak zal weinig impact op je partner hebben. Daarentegen zal het tonen van je emoties je partner hoogstwaarschijnlijk ontroeren en aanzetten tot troost. Het dringt dan pas meestal tot de ander door wat een bepaalde situatie daadwerkelijk voor je betekent.

En als dit tot je partner doordringt is deze veelal bereid zijn gedrag te veranderen jegens jou.

Kwetsbaarheid tonen is de poort naar een liefde- en passievolle relatie!

ITP

MENU