Search
Close this search box.

Voice Dialogue & Transformatie Psychologie Opleiding

Specialisatie-opleiding voor professionele begeleiders die écht het verschil willen maken!

Inclusief E-Learning pakket ter waarde van € 995,00!

Start jaarlijks

Wellicht herkent u zich in één of meer van de volgende vragen:

 • Bent u toe aan de volgende stap in uw professionele ontwikkeling?
 • Wilt u een krachtige methode aan uw ‘arsenaal’ toevoegen?
 • Wilt u meer diepgang in uw werk?
 • Loopt u soms vast in begeleidingstrajecten met uw cliënten?
 • Kunt u problemen van uw cliënten soms moeilijk duiden?
 • Blijven de gesprekken met uw cliënten te oppervlakkig en rationeel?
 • Wilt u uw cliënten te graag en te snel de juiste oplossing bieden?
 • Ervaart u soms spanningen tussen u en uw cliënten?
 • Heeft u weinig ervaring met energetisch werk?
 • Heeft u weinig ervaring in het begeleiden van pijnlijke gevoelens en traumatische ervaringen?
 • Merkt u maar mondjesmaat verandering bij uw cliënten na een aantal gesprekken?
 • Voelt u zich als coach of therapeut nog geen expert?

Dan is deze inspirerende opleiding wellicht geschikt voor u. U gaat zich een fantastische werkwijze eigen maken, zodat u de principes van Voice Dialogue en transformatiepsychologie in uw eigen praktijk kunt toepassen.

Werken aan uw ontwikkeling in een oase van rust
Daarnaast is de opleiding ook gericht op een verdieping van het persoonlijk proces van de deelnemers, waardoor er meer diepgang kan komen in het werken met cliënten. We gaan werken vanuit en met diepere lagen van bewustzijn. Het Gewaarzijn van lichaam en energievelden wordt ontwikkeld en er is een focus op de ontwikkeling van de eigen spiritualiteit.

Om alle aspecten van het werk eigen te maken en toe te kunnen passen in de praktijk heeft het ITP op basis van nagenoeg 30 jaar ervaring dit uitgebalanceerde programma ontwikkeld, bestaande uit 18 opleidingsdagen.

De opleiding is met name geschikt voor procesbegeleiders die vragen van cliënten omtrent de volgende thema’s efficiënt willen kunnen begeleiden:

 • Zingevingsvraagstukken
 • Work-life balance
 • Stress en vermoeidheid
 • Grenzen leren stellen
 • Omgaan met (zelf)kritiek
 • Coachingsvaardigheden
 • Rouw en acceptatie
 • Visie ontwikkeling
 • Relatie- en samenwerkingsvraagstukken
 • Belangrijke keuzes en beslissingen
 • Heling van datgene wat gewond is geraakt

Trainers
The trainings worden geleid door een of meer hooggekwalificeerde ITP trainers. Deze zijn allen opgeleid door en krijgen supervisie van Robert Stamboliev.
We werken met een ratio trainer : deelnemer van 1:4.

Ietje Linderman, trainer & coach GITP, over de opleiding
“Een hele professionele opleiding, die je een fantastische begeleidingsmethode aanreikt. Én je krijgt een manier van denken, kijken en werken in de vingers én je kunt met je eigen proces aan de slag omdat je ook zelf sessies ondergaat. Een rijke combinatie. Voice Dialogue geeft je diepe ervaringen die je niet snel meer kwijtraakt en als anker steeds weer kunt oproepen. Bij het ITP zit je bij de bron. De opleiders hebben nog steeds contact met de grondleggers, waardoor nieuwe ontwikkelingen ook direct voorhanden zijn.”

Programma

Opzet en werkwijze

Intakegesprek
De opleiding begint met een intakegesprek. We kijken gezamenlijk of de opleiding aansluit bij uw situatie en leerwensen. We bespreken de opzet, inhoud en werkwijze van de opleiding. Dit gesprek is voorwaarde voor deelname.

Trainingsblokken
De opleiding bestaat uit drie trainingsblokken van drie dagen en twee blokken van vier dagen, vier intervisie bijeenkomsten van een dagdeel en een afrondende bijeenkomst van een dag. In totaal 20 dagen (52 dagdelen, 156 trainingsuren). Er bevinden zich ongeveer tien weken tussen ieder blok.

We werken aan de hand van eigen materiaal dat door de deelnemers ingebracht wordt. Oefenen met situaties uit de eigen praktijk kan volop aan de orde komen. Daarnaast zijn er huiswerkopdrachten, casus en literatuurstudie. De doorlooptijd van de totale opleiding bedraagt ruim een jaar.

Programma
Blok 1 – 3 dagen Voice Dialogue basics
Behandeling van het bewustzijnsmodel en training in Voice Dialogue facilitatie-technieken. De deelnemers zijn afwisselend subject en object. Aandacht voor de innerlijke criticus en judge, hoe deze energiepatronen bij de cliënt te onderkennen en positief te kunnen aanwenden. Omgaan met kwetsbaarheid en angst en hoe deze te transformeren. Theorie en praktijk van het Bewuste Ego.

Blok 2 – 3 dagen Energiemanagement
Training in energiemanagement, het leren hanteren van de energetische principes van Voice Dialogue. Oefeningen gericht op het in kaart brengen van energiepolariteiten die voor een ieder een rol spelen, aandacht voor de werking van energiepatronen in interpersoonlijk contact. Toepassingen in de eigen praktijk. Integratie van Voice Dialogue en andere energetische benaderingen (o.a. focusing). Demonstratie sessies en verdere training in facilitatie-technieken.

Blok 3 – 3 dagen Relaties
Behandeling van het Voice Dialogue relatiemodel en training in het werken met conflicten en samenwerkingsvraagstukken. Kennismaking met de ‘bindingspatronen’ en de ‘clearing’ methode. Training in het inzetten van deze kennis in de eigen praktijk en het ‘op maat’ trainen van de cliënt in het verbeteren van zijn communicatie. Aandacht voor projectie en overdracht en hoe deze te kunnen hanteren: de coach als instrument.

Blok 4 – 4 dagen Instinctieve energiepatronen
Principes van Empowerment. Aandacht voor het lichaam, gebruik van de stem en adem patronen. Energiebronnen in de natuur. Training in Voice Dialogue als middel om te komen tot Empowerment, o.m. door het leren hanteren van ‘personal’ en ‘impersonal’ energie, actie en zijnsenergie en instinctieve energie. Training in het bewust kanaliseren van deze energieën door een Bewust Ego.

Blok 5 – 4 dagen Het onbewuste, groeps- en familiesystemen
Aandacht voor het onbewuste en werken met dromen en archetypen. Verdere training in Energetica. De kunst van het onbelast zijn, werken vanuit het ‘lege midden’. Met minimale interventies een maximaal rendement behalen. Toepassing van de Psychology of Selves in werken met groepen en familiesystemen. Aandacht voor toepassing van de verschillende methodes en technieken in de eigen praktijk. Het verder ontwikkelen van de eigen stijl.

Afrondende bijeenkomst
Ongeveer twee maanden na het laatste trainingsblok komt de hele groep een dag bij elkaar met de trainers. Hier presenteren de deelnemers vanuit hun eigen praktijkervaringen hetgeen zij geleerd hebben in de opleiding. Met feedback en het afronden van losse eindjes krijgt het programma zijn einde.

Iedere deelnemer krijgt bij goede afronding van het programma een certificaat uitgereikt.

Afsluiting opleiding 2017

Resultaat
Na deze opleiding:

 • Weet u beter de juiste interventies te plegen.
 • Kunt u complexe vraagstukken van uw cliënten soepeler ontrafelen.
 • Bent beter in staat de angel uit het het probleem van uw cliënten te halen.
 • Kunt u de Psychology of Selves inzetten als diagnostisch instrument.
 • Heeft u een groter bewustzijn omtrent fysieke, mentale, emotionele en spirituele energieën.
 • Heeft u een groter bewustzijn van het energetisch proces, zowel van uzelf als van uw cliënt.
 • Kunt u zichzelf beter als instrument inzetten bij het begeleiden van cliënten.
 • Begrijpt en herkent u beter de dynamiek in relaties.
 • Gaat u zich steeds meer de expert voelen die écht het verschil kan maken!

Literatuurstudie
Literatuurstudie is een vast onderdeel van de opleiding. De volgende boeken worden tijdens de opleiding gebruikt:

 • In gesprek met het Kaasmonster – Robrt Stamboliev M.A. en anderen
 • Thuiskomen in jezelf – Hal en Sidra Stone Ph.D.
 • Van elkaar houden zonder jezelf te verliezen – Hal en Sidra Stone Ph.D.
 • De innerlijke criticus ontmaskerd – Hal en Sidra Stone Ph.D.
 • De energetica van Voice Dialogue – Robert Stamboliev M.A.
 • Focusing – Eugene T. Gendlin Ph.D.
 • Houd me vast, Emotionally Focused Therapie (EFT) – Sue Johnson Ph.D.
 • Alle delen welkom, Internal Family Systems-model (IFS)- Richard Schwartz Ph. D.
 • Leven in je leven – Jeffrey Young Ph.D. en Janet Klosko Ph.D.
 • Schemagerichte Therapie: Handboek Voor Therapeuten door J. E. Young,J. S. Klosko,M. E. Weishaar

De totale kosten voor deze boeken bedragen ongeveer € 200,00. De boeken dient u zelf aan te schaffen.

E-Learning pakket
Deelnemers aan deze opeiding ontvangen het E-Learning pakket. Hiervan wordt in de opleiding gebruik gemaakt.

Studiebelasting
De totale studiebelasting is ongeveer 4 uur per week.

Accreditatie

 • NOBCO: 60 PE punten (heraanvraag).
 • NIP – voor de registers Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP: 98 PE punten voor de categorie klinische vaardigheden.
 • SKB: 492 uur / 17,6 EC’s
 • U kunt een verzoek bij ons indienen voor het aanvragen van een accreditatie bij een andere instantie. Lees meer…

Praktische informatie

OPLEIDING VOICE DIALOGUE & TRANSFORMATIEPSYCHOLOGIE

 • VDO 37 – met Robert Stamboliev, Brigitte van Ardenne, Janine van Hees
  • Blok 1: 24, 25, 26 januari 2024
  • Blok 2: 9, 10, 11 april 2024
  • Blok 3: 19, 20, 21 juni 2024
  • Blok 4: 10, 11, 12, 13 september 2024
  • Blok 5: 12, 13, 14, 15 november 2024
  • Afrondende bijeenkomst: 17 januari 2025
 • VDO 38 – met ervaren ITP trainers
  • Blok 1: 5, 6, 7 februari 2025
  • Blok 2: 9, 10, 11 april 2025
  • Blok 3: 18, 19, 20 juni 2025
  • Blok 4: 2, 3, 4, 5 september 2025
  • Blok 5: 3, 4, 5, 6 november 2025
  • Afrondende bijeenkomst: 16 januari 2026

Tijden

 • Eerste dag van ieder blok 10.00 uur – 19.00 uur.
 • Middelste dag(en) van ieder blok 9.30 uur – 19.00 uur.
 • Laatste dag van ieder blok 9.30 uur – 17.00 uur.

Data en tijden van de intervisie bijeenkomsten worden in onderling overleg vastgesteld.

Prijzen

 • Privé*: Training fee € 5.197,-
 • Zakelijk*: Training fee € 6.197,-

*Zakelijk tarief indien de trainingskosten betaald worden door uw bedrijf/organisatie en/of fiscaal aftrekbaar zijn.

Betaling in twee, drie of vier termijnen is mogelijk. We berekenen hiervoor 5% administratiekosten. De opleiding is vrijgesteld van btw. Inbegrepen zijn: 18 dagen opleiding, een voortgangsgesprek.

Accommodatie

De opleiding wordt gegeven op het Landgoed Huize Glory in Bergen aan Zee. Adres: Elzenlaan 2-4, 1865 BM Bergen aan Zee. De accommodatie kosten bedragen € 55,- per persoon per dag, inclusief koffie/thee en lunch. Deze worden voorafgaand aan de opleiding  gefactureerd.

Voor deelnemers aan de opleiding zijn er diverse overnachtingsarrangementen in Huize Glory. In Bergen en omgeving zijn er volop hotels en pensions. Deze dient u zelf te reserveren.

Betalingsvoorwaarden
Conform artikel 3.2 van de Algemene Voorwaarden dient na inschrijving een aanbetaling van 10 % van de totale kosten voor opleiding en accommodatie te worden gedaan met een minimum van € 400,-. Eén maand van tevoren dient het resterende bedrag voor training en accommodatie te zijn overgemaakt.

Annuleringsvoorwaarden
Conform artikel 6.2 van de Algemene Voorwaarden kan kosteloos geannuleerd worden tot twee maanden vóór aanvang van de opleiding. Bij annulering tot één maand van tevoren wordt 60 % van de totale kosten voor opleiding en accommodatie in rekening gebracht. Daarna is het volledige bedrag voor training en accommodatie verschuldigd.

Algemene voorwaarden en ITP-code
Op al onze trainingen en opleidingen zijn de Algemene Voorwaarden en de ITP-code van toepassing.

Aanmelden
Aan welke training(en) wilt u deelnemen?
Betaling
Contactgegevens(Vereist)

Overig informatie

Taalvaardigheden Engels(Vereist)
Taalvaardigheden Nederlands(Vereist)
Algemene voorwaarden(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.