Search
Close this search box.

Theorie- en Praktijkexamen tweejarige opleiding Transformatie Psychologie en Voice Dialogue

Examen Register Master of Transformational Psychology, MTP

Om in aanmerking te komen voor bijschrijving in het Register Master of Transformational Psychology, MTP  dienen deelnemers aan het einde van de tweejarige opleiding een examen af te leggen. Dit examen bestaat uit twee elementen:

 

  • Praktijkexamen: het toetsen van een begeleidingssessie van de student als therapeut/coach middels een film- of video-opname uit de eigen praktijk. Als de student dit wenst, kan dit ook ‘in-vivo’ met een cliënt van buitenaf of met één van de medestudenten als cliënt. Het gebruik van de principes van transformatie is hierin belangrijker dan de het gebruik van de exacte vorm.
  • Het schrijven van een artikel welke een toegevoegde waarde heeft binnen het werkveld van de transformatiepsychologie. Uit dit artikel dient te blijken dat u de principes van transformatie begrijpt. Het onderwerp waar u over wilt schrijven wordt vooraf met u besproken door de docenten. Er worden u heldere richtlijnen aangereikt voor het schrijven van het artikel en eisen meegegeven waar het artikel aan dient te voldoen. Als het artikel een dusdanig hoog kwaliteitsniveau heeft, zullen we uw artikel plaatsen in ons kenniscentrum en verspreiden onder ons netwerk.

 

Examen voor de Stichting Keurmerk Beroepsscholingen – SKB
Om in aanmerking te komen voor accreditatie bij de Stichting Keurmerk Beroepsscholingen – SKB, dient u zowel aan het einde van het Basisjaar als het Masterjaar een theorie- en praktijkexamen af te leggen. Het examen voor het Masterjaar is dezelfde als die voor het Register MTP (zie hierboven).

 

Het examen voor het Basisjaar ziet er als volgt uit:

  • Theorie-examen: bestaande uit open vragen.
  • Praktijkexamen: het toetsen van een begeleidingssessie van de student als therapeut middels een film- of video-opname uit de eigen praktijk. Als de student dit wenst, kan dit ook ‘in-vivo’ met een cliënt van buitenaf of met één van de medestudenten als cliënt.

 

Deelnemers die aan dit examen willen deelnemen dienen dit uiterlijk aan te geven aan het einde van het vijfde blok van de basisopleiding. Op het moment dat een deelnemer aangeeft aan het examen deel te willen nemen, ontvangt deze het helder beschreven examen-document met daarin de criteria waaraan de deelnemer dient te voldoen.

 

Beoordelingscriteria
Naast de in het examen-document beschreven criteria, beoordelen de examinators op de volgende criteria:

– Heeft de student leiding?
– Volgt de student?
– Frustreert de student?
– Werkt de student in het hier-en–nu?
– Gebruikt de student ervaringsgerichte technieken?
– Gaat de student echt contact aan? (merkbaar gewaar van zichzelf en de ander)
– Blijft de student uit de tegenoverdracht?

 

Examencommissie
De examencommissie bestaat uit een twee of drie vakdocenten van het ITP.

Voor studenten die tevens geaccrediteerd willen worden door het SKB, bestaat de mogelijkheid dat er een onafhankelijke en een gecommitteerde vanuit de SKB bij het examen aanwezig is. Deze gecommitteerde dient de te toetsen methodiek te kennen.

Examenkandidaten worden vooraf geïnformeerd wie de examinatoren zijn en wie de gecommitteerde is.

Klik hier voor het examen-reglement.

 

Examenkosten
De examenkosten bedragen voor elk jaar € 195,-. Voor een eventuele herexamen zullen deze kosten opnieuw in rekening worden gebracht.

 

Inlichtingen
Indien u reeds meer inhoudelijke informatie wilt over het examen, dan kunt u contact opnemen mer Robert Stamboliev:

T: +31 6 51607758

E: robert@voicedialogueworld.com [:]