Missie & Visie van het ITP


En het Klassieke Voice Dialogue!

Missie
Wij willen professionele begeleiders inspireren in hun ontwikkeling en helpen in hun transformatie proces om de beste begeleider te worden. In staat om weer anderen te helpen bij hun transformatieproces.

Visie
Instituut voor Transformatie Psychologie wil bijdragen aan een wereld in balans door bewustzijnsontwikkeling van de mensheid.

Wat maakt de programma’s van het ITP zo verdiepend en onderscheidend?

Groot uitdrager van het klassieke Voice Dialogue

Voice Dialogue en de Psychology of Selves verwerven wereldwijd een steeds grotere naamsbekendheid. De heldere theorie in combinatie met het krachtige effect van het werken met delen – subpersoonlijkheden –  hebben menig professioneel begeleider inmiddels enthousiast gemaakt.  En bewust gemaakt van het positieve effect van Voice Dialogue op zowel op zichzelf als in de begeleidingstrajecten.

Met Voice Dialogue kun je ‘zo diep gaan als je wilt, zo hoog als je kunt reiken, zo laag als je durft en zo ver als je kunt’.*

De kracht en het effect van Voice Dialogue kun je pas op zijn diepst ervaren als je als de klassieke Voice Dialogue tot in de kleinste details beheerst. Dat is de visie van ITP.

Gebaseerd op het werken met energie
Met het klassieke Voice Dialogue en de principes van transformatie onderscheidt het ITP zich. Het klassieke Voice Dialogue is gebaseerd op het werken met energie. Het gaat verder dan het werken met meer basale en voor de hand liggende delen zoals bijvoorbeeld de Pleaser, Pusher, Controleur, Verantwoordelijke, Genieter, Avontuurlijke, Rationalist of Perfectionist. Dit soort delen noemen we ook wel subpersoonlijkheden. Het werken met subpersoonlijkheden is op zichzelf een krachtig instrument voor de facilitator en de client. Voor het ITP gaat Voice Dialogue verder dan enkel met deze subpersoonlijkheden werken.

Werken op archetypisch niveau
Het klassieke Voice Dialogue werkt op een diepere laag, op het zogenaamde archetypisch niveau. Archetypen representeren onze diepste universele oerinstincten. Deze instincten zijn  niet cultuurgebonden en manifesteren zich daarom in alle culturen. Subpersoonlijkheden vormen zich onder invloed van de cultuur waarin iemand leeft, maar worden gevoed door deze universele oerinstincten

Dansen met energieën
Om energetisch op archetypisch niveau te kunnen werken, dient een facilitator een Master te zijn in het werken met de meerdere lagen van energie in een cliënt. Dansen met energieën noemen we dit ook wel.

Om zichzelf als instrument in te kunnen zetten in zijn of haar rol als professioneel begeleider is het een vereiste dat een facilitator de eigen archetypische energielagen in zichzelf heeft leren herkennen, erkennen en gebruiken. Pas als een facilitator over dit vermogen beschikt zal hij of zij energetisch op een archetypisch niveau met de eigen cliënten kunnen werken.


Transformatie van energie op archetypisch niveau betekent dat op organische wijze een duurzame verschuiving in beleving en gedrag van een cliënt zal plaatsvinden en er een grotere mate van keuzevrijheid ontstaat.


Het ITP is  trouw gebleven aan het ‘klassieke’ Voice Dialogue en is een groot uitdrager van deze werkwijze. Oprichter Robert Stamboliev heeft met de door hem ontwikkelde stretching-techniek een vernieuwde blik op het klassieke Voice Dialogue gegeven. Deze belangrijke techniek is één van de onderscheidende pijlers in de programma’s van het ITP.

Het vraagt een langetermijn-investering van professionele begeleiders om het klassieke Voice Dialogue in al zijn  facetten te beheersen.

Het resultaat op zowel persoonlijk zowel als op professioneel niveau is onmiskenbaar vervullend.
Het levert je inspiratie  in je ontwikkeling op en hulp in je transformatie proces om de beste begeleider te worden. Je bent in staat om weer anderen te helpen bij hun transformatieproces.

*Officiële en beschermde uitspraak van het ITP.

MENU