Voice Dialogue & Transformatie Psychologie Masterjaar

 

Bestaande uit vijf modules, die los van elkaar te volgen zijn. 

 

Het Masterjaar Voice Dialogue en Transformatie Psychologie is bedoeld voor professionele begeleiders die tenminste een jaar training in Voice Dialogue en de Psychology of Selves hebben gehad en die goed kunnen faciliteren. Zij wensen hun proces te verdiepen en hun vaardigheden te verfijnen.

Doel en kenmerk van het programma
Doel van het programma is de ontwikkeling van uitmuntendheid, zowel in onszelf als in onze rol van facilitator. Hierbij is het doel om meer en meer met de principes van de verschillende methodes te werken en niet vast te zitten aan de precieze vormen. Deze principes zullen worden benadrukt en we zullen ze op een flexibele manier leren gebruiken in onze praktijk.

In de diverse programma’s zal er geoefend worden met het Klassieke Voice Dialogue en de principes van transformatiepsychologie, met als doel de verdere ontwikkeling van de eigen stijl. Het niveau van de studie is HBO plus. Het theoretische raamwerk van de transformatiepsychologie zal worden uitgebreid. Nieuwe benaderingen zullen worden geïntroduceerd en geoefend om ze in de praktijk te integreren.

 

 

Los te volgen modules
De opleiding bestaat uit vier blokken/modules van drie dagen en een trainingsweek op Kreta, allen los van elkaar te volgen. Door de modules kunnen deelnemers richting geven aan de eigen ontwikkeling:

Blok 1: Creatieve en speelse werkvormen.
Blok 2: Werken met relaties, verdieping.
Blok 3: Psychopathologie en burnout.
Blok 4: De principes van het werk in een groepstraining toepassen.
Blok 5: Towards the Archetypes op Kreta.

Inschrijven in het Register Master of Transformational Psychology, MTP
Deelnemers die zowel de basisopleiding Voice Dialogue en Transformatiepsychologie als dit volledig Masterjaar met goed resultaat hebben afgerond, kunnen zich inschrijven in het nieuwe Register Master of Transformational Psychology, MTP.
MTP

Na inschrijving ontvangen zij het bijbehorende beeldmerk dat geregistreerd staat in het internationale merkenregister World Intellectual Property Organisation en zijn gerechtigd de afkorting MTP achter hun naam te dragen.

Programma

Opzet en werkwijze

Intakegesprek
De opleiding begint met een intakegesprek. We kijken gezamenlijk of de opleiding aansluit bij uw situatie en leerwensen. We bespreken de opzet, inhoud en werkwijze van de opleiding. U kunt tevens uw persoonlijke wensen kenbaar maken. Dit gesprek is voorwaarde voor deelname.

Trainingsblokken
De opleiding bestaat uit vier trainingsblokken van drie dagen, een trainingsweek op Kreta en vier intervisie bijeenkomsten van een dagdeel. In totaal 21 dagen. Er bevinden zich ongeveer tien weken tussen ieder blok.

We werken aan de hand van eigen materiaal dat door de deelnemers ingebracht wordt. Oefenen met situaties uit de eigen praktijk kan volop aan de orde komen. Daarnaast zijn er huiswerkopdrachten, casus en literatuurstudie. De doorlooptijd van de totale opleiding bedraagt ruim een jaar.

Intervisie
Tussen de blokken door zijn er bijeenkomsten van een dagdeel waarbij u onderling werkt. Doel is met elkaar de methodieken te oefenen en te werken aan de integratie van het geleerde in de eigen praktijk. Er is ruimte voor case bespreking.

Opleiders en programma

Elk opleidingsblok wordt geleid door een specialist. Om een Master in het werkveld te worden en om uw eigen stijl maximaal te verfijnen, stimuleren wij het om minimaal vijf verschillende trainers aan het werk te zien gedurende dit jaar.

 

Blok 1 – 3 dagen: Creativiteit en Voice Dialogue met Robert Stamboliev
Doordat u meer vertrouwd raakt met het werk bent u beter in staat het theoretische model los te laten en vanuit ontspanning te werken met de principes van Voice Dialogue en Transformatiepsychologie. Hierdoor vergroot uw vermogen om te werken met diverse (door uzelf bedachte) creatieve werkvormen. U gaat in deze training zelf de kracht van diverse werkvormen ervaren en leert op speelse wijze uw eigen cliënten hierin te begeleiden. Robert Stamboliev is een Master in het op creatieve manier toepassen van genoemde principes.

 

Blok 2 – 3 dagen: Werken met relaties met Maria Daniëls
Een vervolg op het blok bindingspatronen van de basisopleiding. We gaan dieper in op deze bindingspatronen, in zowel werk- als liefdesrelaties. Overeenkomsten en verschillen komen aan bod tussen het relatiemodel van Hal en Sidra Stone en het EFT-relatiemodel van Sue Johnson, bekend van het boek ‘Houd me vast’. Hoofdopleider tijdens dit blok dit blok is Maria Daniëls, expert op het gebied van relatietherapie. Maria beschikt over de specifieke gave de energetische onderstroom in relaties haarfijn aan te voelen.

 

Blok 3 – 3 dagen: Psychopathologie en burn-out met Elmer Goudsmit en Anita Roelands
Een enerverende module over ‘normaal’ en ‘abnormaal’ gedrag. Waar ligt de grens hiertussen en hoe herken je of iemand abnormaal gedrag vertoond? Heeft een client een persoonlijkheidsstoornis of zit hij of zij bijvoorbeeld verstrikt in een bindingspatroon? Is Voice Dialogue of een andere inzichtgevende methode dan wel geschikt of is er een andere aanpak nodig? En wat als iemand een depressie of burnout heeft? Hoe herken je dat en wat is dan de juiste aanpak? Op al dit soort vragen gaat Elmer Goudsmit, psychiater en gecertificeerd schema-therapist, uitgebreid in. Anita Roelands is psycholoog en expert op het gebied van het behandelen van mensen met een burn-out. Ze is auteur van het boek ‘ Nooit meer burn-out!’

 

Blok 4 – 3 dagen: De principes van het werk in een groepstraining toepassen met Anita Bakker
We krijgen veelvuldig vragen over de wijze waarop we Voice Dialogue en de principes van Transformatiepsychologie kunnen toepassen in het werken met groepen. De methodes en technieken die we hiervoor gebruiken noemen we drama-technieken en het groepsgewijs induceren van energie. Deze speelse werkvormen zijn uitermate geschikt om te gebruiken in diverse soorten (bedrijfs)trainingen, waarin persoonlijke vragen centraal staan. In deze module maakt u kennis met de diverse vormen, waarvan u een aantal direct kunt toepassen in de praktijk. Ook maakt u kennis met de wijze waarop u observanten van Voice Dialogue sessies zodanig kunt inzetten, dat er voor cliënten nog meer diepgang en inzicht ontstaat. Hoofdopleider Anita Bakker weet als geen ander hoe de principes van het werk in een groepstraining toe te passen.

 

Blok 5 – Towards the Archetypes met Robert Stamboliev
Een bijzondere training op het mythische eiland Kreta in Griekenland. De training heeft het karakter van een retraite en is gericht op zowel persoonlijke als professionele verdieping door middel van het werken met dromen, energetica en archetypen. Het werken met archetypische energiepatronen gaat verder dan het werk op persoonlijk niveau. Er wordt een diepere laag in ons onderbewustzijn aangeboord en in beweging gebracht.
We werken natuurlijk met Voice Dialogue, maar ook met creatieve werkvormen zoals beweging, dans, rituelen. We zullen ook archeologisch en psychologisch interessante plekken bezoeken en bijzondere plekken in de natuur spelen een rol. Lees meer over deze bijzondere week.

Didactiek
De gehanteerde leermethode is die van het zelfsturend leren. Dit sluit aan bij de procesmatige benadering van Voice Dialogue. De deelnemers worden gestimuleerd om aan te geven wat er nodig is voor het eigen leerproces. Zodoende kan er indien nodig op onderdelen afgeweken worden van het programma. Dit laat onverlet dat de organisatie van deze opleiding wel een gewenst eindbeeld voor ogen heeft waar iedereen aan het eind van de opleiding aan dient te voldoen.

Literatuurstudie
Literatuurstudie is een vast onderdeel van de opleiding. De volgende boeken worden tijdens de opleiding gebruikt:
• Thuiskomen in jezelf – Hal en Sidra Stone Ph.D.
• Van elkaar houden zonder jezelf te verliezen – Hal en Sidra Stone Ph.D.
• De innerlijke criticus ontmaskerd – Hal en Sidra Stone Ph.D.
• De energetica van Voice Dialogue – Robert Stamboliev MA.
• Focusing – Eugene T. Gendlin Ph.D.
• Houd me vast – Sue Johnson Ph.D.
• Leven in je leven – Jeffrey Young Ph.D. en Janet Klosko Ph.D.
• Schemagerichte Therapie: Handboek Voor Therapeuten door J. E. Young,J. S. Klosko,M. E. Weishaar

• The books of Jean, Shinoda Bolen: Goden in elke vrouw en Goden in elke man.

De totale kosten voor deze boeken bedragen € 239, 45. De meeste van deze boeken komen overeen met de boeken die in de basisopleiding worden gebruikt. De boeken dient u zelf aan te schaffen.

Studiebelasting
De studiebelasting in ongeveer 6 uur per week.

Accreditatie

 

1-licht_orig

Praktische informatie

OPLEIDING MASTERJAAR VOICE DIALOGUE EN TRANSFORMATIEPSYCHOLOGIE

2020: u kunt instromen op elk gewenst moment

De groepsgrootte is maximaal 12 deelnemers.

Tijden

  • Eerste dag van ieder blok 10.00 uur – 19.00 uur.
  • Middelste dag(en) van ieder blok 09.30 uur – 19.00 uur.
  • Laatste dag van ieder blok 09.30 uur – 17.00 uur.

De tijden van de training Towards the Archetypes zijn afwijkend.

Prijs
De opleiding is vrijgesteld van btw.

  • Tarief: € 4997,-.

Genoemde prijzen zijn exclusief de accommodatiekosten van blok vijf. De training Towards the Archetypes is residentieel: overnachtingen en alle maaltijden zijn inbegrepen. De accommodatiekosten voor deze week bedragen € 795,-.

Tarieven van de losse blokken:
Blok 1: € 997,-
Blok 2: € 997,-
Blok 3: € 997,-
Blok 4: € 1475,- (Kreta)
Blok 5: € 997,-

Reductie: deelnemers die het gehele programma volgen betalen € 4997,- (een reductie van € 466,-):

Accommodatie
De opleiding wordt gehouden bij het ITP te Bergen NH, Schumanlaan 7A, 1862 AA of op de Mollenvlied te Vaassen, Hattumseweg 14 – 8171 RD, een schitterende locatie op de Veluwe. Inbegrepen zijn: koffie, thee, zaalhuur en dagelijks een heerlijke lunch.
Er zijn diverse overnachtingsmogelijkheden in Bergen en in de omgeving van Vaassen. Wij zijn uiteraard bereid u hierbij assistentie te verlenen.

Het blok op Kreta vindt plaats op het landgoed Enagron.

 

 

Betalingsvoorwaarden
Conform artikel 3.2 van de Algemene Voorwaarden dient na inschrijving een aanbetaling van 10 % van de totale kosten voor opleiding en accommodatie te worden gedaan met een minimum van € 400,-. Eén maand van tevoren dient het resterende bedrag voor training en accommodatie te zijn overgemaakt.

Annuleringsvoorwaarden
Conform artikel 6.2 van de Algemene Voorwaarden kan kosteloos geannuleerd worden tot twee maanden vóór aanvang van de opleiding. Bij annulering tot één maand van tevoren wordt 60 % van de totale kosten voor opleiding en accommodatie in rekening gebracht. Daarna is het volledige bedrag voor training en accommodatie verschuldigd.

Algemene voorwaarden en ITP-code
Op al onze trainingen en opleidingen zijn de Algemene Voorwaarden en de ITP-code van toepassing.

Aanmelden
Aanmelden

Contactgegevens

Overige informatie

 
MENU