Zoek
Sluit dit zoekvak.

Voice Dialogue & Transformatie Psychologie Masterjaar

Inclusief E-Learning pakket ter waarde van € 995,00!

Bestaande uit vijf modules, die los van elkaar te volgen zijn.

Het Masterjaar Voice Dialogue en Transformatie Psychologie is bedoeld voor professionele begeleiders die tenminste een jaar training in Voice Dialogue en de Psychology of Selves hebben gehad en die goed kunnen faciliteren. Zij wensen hun proces te verdiepen en hun vaardigheden te verfijnen.

Doel en kenmerk van het programma
Doel van het programma is de ontwikkeling van uitmuntendheid, zowel in onszelf als in onze rol van facilitator. Hierbij is het doel om meer en meer met de principes van de verschillende methodes te werken en niet vast te zitten aan de precieze vormen. Deze principes zullen worden benadrukt en we zullen ze op een flexibele manier leren gebruiken in onze praktijk.

In de diverse programma’s zal er geoefend worden met het Klassieke Voice Dialogue en de principes van transformatiepsychologie, met als doel de verdere ontwikkeling van de eigen stijl. Het niveau van de studie is HBO plus. Het theoretische raamwerk van de transformatiepsychologie zal worden uitgebreid. Nieuwe benaderingen zullen worden geïntroduceerd en geoefend om ze in de praktijk te integreren.

 

Los te volgen modules
De opleiding bestaat uit vier blokken/modules van drie dagen en een trainingsweek op Kreta, allen los van elkaar te volgen. Door de modules kunnen deelnemers richting geven aan de eigen ontwikkeling:

Blok 1: Creatieve en speelse werkvormen.
Blok 2: Towards the Archetypes op Kreta.
Blok 3: Werken met relaties en systemen.
Blok 4: Psychopathologie en burnout.
Blok 5: Deepening, in search of meaning.

Inschrijven in het Register Master of Transformational Psychology, MTP
Deelnemers die zowel de basisopleiding Voice Dialogue en Transformatiepsychologie als dit volledig Masterjaar met goed resultaat hebben afgerond, kunnen zich inschrijven in het nieuwe Register Master of Transformational Psychology, MTP.

Na inschrijving ontvangen zij het bijbehorende beeldmerk dat geregistreerd staat in het internationale merkenregister World Intellectual Property Organisation en zijn gerechtigd de afkorting MTP achter hun naam te dragen.

Programma

Opzet en werkwijze

Intakegesprek
De opleiding begint met een intakegesprek. We kijken gezamenlijk of de opleiding aansluit bij uw situatie en leerwensen. We bespreken de opzet, inhoud en werkwijze van de opleiding. U kunt tevens uw persoonlijke wensen kenbaar maken. Dit gesprek is voorwaarde voor deelname.

Trainingsblokken
De opleiding bestaat uit vier trainingsblokken van drie dagen, een trainingsweek op Kreta en vier intervisie bijeenkomsten van een dagdeel. In totaal 24 dagen. Er bevinden zich ongeveer tien weken tussen ieder blok.

We werken aan de hand van eigen materiaal dat door de deelnemers ingebracht wordt. Oefenen met situaties uit de eigen praktijk kan volop aan de orde komen. Daarnaast zijn er huiswerkopdrachten, casus en literatuurstudie. De doorlooptijd van de totale opleiding bedraagt ruim een jaar.

Intervisie
Tussen de blokken door zijn er bijeenkomsten van een dagdeel waarbij u onderling werkt. Doel is met elkaar de methodieken te oefenen en te werken aan de integratie van het geleerde in de eigen praktijk. Er is ruimte voor case bespreking.

Opleiders en programma

Elk opleidingsblok wordt geleid door een specialist. Om een Master in het werkveld te worden en om uw eigen stijl maximaal te verfijnen, stimuleren wij het om verschillende trainers aan het werk te zien gedurende dit jaar.

Blok 1 – 3 dagen: Creativiteit en Voice Dialogue
Doordat u meer vertrouwd raakt met het werk bent u beter in staat het theoretische model los te laten en vanuit ontspanning te werken met de principes van Voice Dialogue en Transformatiepsychologie. Hierdoor vergroot uw vermogen om te werken met diverse (door uzelf bedachte) creatieve werkvormen. U gaat in deze training zelf de kracht van diverse werkvormen ervaren en leert op speelse wijze uw eigen cliënten hierin te begeleiden. Er wordt onder meer gewerkt met klei, collage, principes van familieopstellingen, rituelen. Je wordt uitgenodigd om je eigen experimenten te ontwerpen en nieuwe stappen te maken in de ontwikkeling van je eigen unieke stijl.

Blok 2 – 7 dagen: Towards the Archetypes
Een bijzondere training op het mythische eiland Kreta in Griekenland. De training heeft het karakter van een retraite en is gericht op zowel persoonlijke als professionele verdieping door middel van het werken met dromen, energetica en archetypen. Het werken met archetypische energiepatronen gaat verder dan het werk op persoonlijk niveau. Er wordt een diepere laag in ons onderbewustzijn aangeboord en in beweging gebracht.
We werken natuurlijk met Voice Dialogue, maar ook met creatieve werkvormen zoals beweging, dans, rituelen. We zullen ook archeologisch en psychologisch interessante plekken bezoeken en bijzondere plekken in de natuur spelen een rol. Lees meer over deze bijzondere week.

Blok 3 – 3 dagen: Werken met relaties en systemen
Een vervolg op het blok bindingspatronen van de basisopleiding. We gaan dieper in op deze bindingspatronen, in zowel werk- als liefdesrelaties. Verder zullen we Voice Dialogue en de Psychology of Selves toepassen op andere en grotere systemen zoals, familie, teams, organisaties, gemeenschappen, steden, landen, de wereld…Actuele wereld thema’s zullen behandeld worden, zoals migratie, verschillen tussen arm – en rijk, pandemieën en wat verder ter tafel komt….

Blok 4 – 3 dagen: Psychopathologie en burn-out
Een enerverende module over ‘normaal’ en ‘abnormaal’ gedrag. Waar ligt de grens hiertussen en hoe herken je of iemand abnormaal gedrag vertoond? Heeft een cliënt een persoonlijkheidsstoornis of zit hij of zij bijvoorbeeld verstrikt in een bindingspatroon? Is Voice Dialogue of een andere inzichtgevende methode dan wel geschikt of is er een andere aanpak nodig? En wat als iemand een depressie of burn-out heeft? Hoe herken je dat en wat is dan de juiste aanpak? We zullen ervaringsgericht werken en leren hoe je jezelf nog beter als instrument kunt inzetten, om van daaruit ook te kunnen detecteren wanneer er sprake is van psychopathologie.

Blok 5 – 4 dagen: Deepening, in search of meaning
We krijgen veelvuldig vragen over de wijze waarop we Voice Dialogue en de principes van Transformatiepsychologie kunnen toepassen in het werken met diepere thema’s zoals rouw, kwesties van leven en dood, zingevingsvraagstukken. In dit blok zullen we werken met oefeningen uit verschillende tradities, zowel oeroude als moderne. We zullen een Veld creëren waarin deelnemers zich niet alleen nieuwe inzichten eigen maken en krachtige technieken leren, maar zich ook uitgenodigd voelen om een wezenlijke verdieping in hun eigen proces en zoektocht te ervaren en een Next Step te maken.

Afrondende bijeenkomst
Ongeveer twee maanden na het laatste trainingsblok komt de hele groep een dag bij elkaar met de trainers. Hier presenteren de deelnemers vanuit hun eigen praktijkervaringen hetgeen zij geleerd hebben in de opleiding. Met feedback en het afronden van losse eindjes krijgt het programma zijn einde.

Iedere deelnemer krijgt bij goede afronding van het programma een certificaat uitgereikt.

Didactiek
De gehanteerde leermethode is die van het zelfsturend leren. Dit sluit aan bij de procesmatige benadering van Voice Dialogue. De deelnemers worden gestimuleerd om aan te geven wat er nodig is voor het eigen leerproces. Zodoende kan er indien nodig op onderdelen afgeweken worden van het programma. Dit laat onverlet dat de organisatie van deze opleiding wel een gewenst eindbeeld voor ogen heeft waar iedereen aan het eind van de opleiding aan dient te voldoen.

Literatuurstudie
Literatuurstudie is een vast onderdeel van de opleiding. De volgende boeken worden tijdens de opleiding gebruikt:

• Thuiskomen in jezelf – Hal en Sidra Stone Ph.D.
• In gesprek met het Kaasmonster – Robert Stamboliev, Anita Roelands, Gert Haringsma, Henriette Deckers
• Van elkaar houden zonder jezelf te verliezen – Hal en Sidra Stone Ph.D.
• De innerlijke criticus ontmaskerd – Hal en Sidra Stone Ph.D.
• De energetica van Voice Dialogue – Robert Stamboliev MA.
• Focusing – Eugene T. Gendlin Ph.D.
• Houd me vast – Sue Johnson Ph.D.
• Leven in je leven – Jeffrey Young Ph.D. en Janet Klosko Ph.D.
• Schemagerichte Therapie: Handboek Voor Therapeuten door J. E. Young,J. S. Klosko,M. E. Weishaar.
• The books of Jean Shinoda Bolen: Goden in elke vrouw en Goden in elke man.

De totale kosten voor deze boeken bedragen € 239,45. De meeste van deze boeken komen overeen met de boeken die in de basisopleiding worden gebruikt. De boeken dient u zelf aan te schaffen.

Studiebelasting
De studiebelasting in ongeveer 6 uur per week.

Accreditatie

1-licht_orig

Praktische informatie

OPLEIDING MASTERJAAR VOICE DIALOGUE EN TRANSFORMATIEPSYCHOLOGIE

Data

U kunt instromen op elk gewenst moment

 • Blok 1: 22, 23, 24 april 2024
 • Blok 2: 13 – 19 oktober 2024 op Kreta
 • Blok 3 en 4: 13 – 21 juli 2024 in Italie
 • Blok 5: 10 – 13 februari 2025

Tijden

 • Eerste dag van ieder blok 10.00 uur – 19.00 uur.
 • Middelste dag(en) van ieder blok 09.30 uur – 19.00 uur.
 • Laatste dag van ieder blok 09.30 uur – 17.00 uur.

De tijden van de training Towards the Archetypes zijn afwijkend.

Prijs
De kosten zijn € 5.785,- De opleiding is vrijgesteld van btw.

Genoemde prijzen zijn exclusief de accommodatiekosten in Nederland van € 55,00 per persoon per dag, inclusief lunch.

De training Towards the Archetypes is residentieel: overnachtingen en alle maaltijden zijn inbegrepen. De accommodatiekosten voor deze week bedragen € 895,- voor een eenpersoonskamer en € 695 p.p. voor een tweepoersoonskamer.

Tarieven van de losse blokken:

 • Blok 1: €    997,-
 • Blok 2: €   1.975,- (Kreta)
 • Blok 3: €   997,-
 • Blok 4: €   997,-
 • Blok 5: €   1.297,-

Accommodatie
De opleiding wordt gehouden op een mooie locatie in Bergen NH.
De kosten voor het dagarrangement in Nederland bedragen € 55,00 per persoon per dag, inclusief lunch. Deze worden vooraf gefactureerd.

Het blok op Kreta vindt plaats op het landgoed Enagron. Deze training Towards the Archetypes is residentieel: overnachtingen en alle maaltijden zijn inbegrepen. De accommodatiekosten voor deze week bedragen € 895,-. voor een eenpersoonskamer en € 695,- p.p. voor een tweepersoonskamer.

Betalingsvoorwaarden
Conform artikel 3.2 van de Algemene Voorwaarden dient na inschrijving een aanbetaling van 10% van de totale kosten voor opleiding en accommodatie te worden gedaan met een minimum van € 400,-. Eén maand van tevoren dient het resterende bedrag voor training en accommodatie te zijn overgemaakt.

Annuleringsvoorwaarden
Conform artikel 6.2 van de Algemene Voorwaarden kan kosteloos geannuleerd worden tot twee maanden vóór aanvang van de opleiding. Bij annulering tot één maand van tevoren wordt 60% van de totale kosten voor opleiding en accommodatie in rekening gebracht. Daarna is het volledige bedrag voor training en accommodatie verschuldigd.

Algemene voorwaarden en ITP-code
Op al onze trainingen en opleidingen zijn de Algemene Voorwaarden en de ITP-code van toepassing.

Aanmelden
Aan welke training(en) wilt u deelnemen?
Betaling
Contactgegevens(Vereist)

Overig informatie

Taalvaardigheden Engels(Vereist)
Taalvaardigheden Nederlands(Vereist)
Algemene voorwaarden(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.