Boek: Een kus… en een knuffel!

Waarom gaan mijn dochters dood?

 

Kus en een knuffelRuud Zuurman was als teamleider in 1995 betrokken bij de Val van Srebrenica. Enkele jaren later blijken twee van zijn drie dochters een zeldzame, ongeneeslijke ziekte te hebben. Een gruwelijke ziekte waarbij hij zijn kinderen stap voor stap ziet aftakelen.

Op ontroerende wijze beschrijft hij de manier waarop zijn gevoelens over Srebrenica en de ziekte van zijn dochters met elkaar verweven raken. En hij vertelt over zijn vaderlijke liefde, machteloosheid, verdriet en diepe angst voor het onvermijdelijke…

 

Reviews

  • “Een kus … en een knuffel! is een bijzonder aangrijpend verhaal.” Algemeen Dagblad
  • “Ruud Zuurman gaat nadrukkelijk de confrontatie aan met zichzelf.” Het Streekblad
  • “Ruud Zuurman toont op een uitzonderlijke manier zijn kwetsbaarheid.” Boekscout.nl
  • “Mijn eerste gedachte bij en na het lezen van het boek was: hoeveel kan een mens verdragen? En tegelijkertijd in het boek ook het antwoord: onnoemelijk veel! Ik heb het lezen van het boek als heel bijzonder ervaren. In de eerste plaats om Ruud zijn hele levensgeschiedenis en zijn tomeloze werkkracht en optimisme. Maar ik heb het ook heel bijzonder gevonden dat ik naast die diepingrijpende geschiedenis, het ook een heel spannend boek vond. Dat is natuurlijk meestal niet het geval. Je leest dit soort boeken met herkenning, met compassie, je probeert er zelf ook steun uit te halen. Maar van dit boek wilde ik ook weten, en heel gauw ook, hoe het allemaal af zou lopen. Een kus … en een knuffel!; een indrukwekkend boek, een indrukwekkend levensverhaal…” Toos Kool, recensent, Vereniging Ouders van een Overleden Kind.

Een kus…en een knuffel! is bij diverse onderwijsinstellingen opgenomen in de verplichte literatuurlijst aangaande de thema’s ziekte, trauma en rouw.

 

Bestellen
U kunt het boek met het ISBN 978-94-6176-394-5 bestellen via bol.com.

Lezingen
Ruud houdt lezingen over het thema ‘Bewegen tussen kracht en kwetsbaarheid’. Een paar reviews:

 

Met Ruud Zuurman hadden we een bijzonder inspirerende spreker. Het thema waarover hij sprak was: “Bewegen tussen kracht en kwetsbaarheid”.

Hij bleek tijdens de lezing in staat om in korte tijd zijn gehoor te boeien en intensief te betrekken bij zijn verhaal hoe een balans te vinden tussen de twee uitersten van kracht en kwetsbaarheid. De indrukwekkende stilte in de zaal en de bijzondere gesprekken achteraf tonen zijn kunst om de juiste snaren bij zijn toehoorders te raken.


Duco Brongers, Rotary Nederland


 

Ruud is voor mij de personificatie van de beweging tussen kracht en kwetsbaarheid; hij heeft het uiterlijk, het overwicht en de kracht van een militair. Hij maakt indruk op mensen, ze nemen daardoor dingen van hem aan. Tegelijkertijd ken ik bijna niemand die zich als mens en als procesbegeleider zó kwetsbaar durft op te stellen en zo empatisch is. Die combinatie maakt Ruud heel bijzonder. Zijn lezingen en programma’s zijn, mede hierdoor, daadwerkelijk onderscheidend en hebben een enorme diepgang.


Hesther le Grand, trainer en relatiecoach


MENU